עזרה ראשונה במקרה נשיכה

 

 

חובה לשטוף באופן מיידי ויסודי את מקום הנשיכה במים וסבון ולאחר מכן לחטא את המקום בכוהל או בתמיסת יוד.

בהמשך, יש להפנות את הננשך לאחד מהמקום הבאים:

u     תחנת מגן דוד אדום;

u     מרפאת קופת חולים;

u     רופא פרטי;

u     חדר מיון של בית חולים.

לאחר קבלת טיפולך ראשוני, יש להפנות את הננשך ללא דיחוי למשרד הלשכה האזורית לבריאות הציבור להמשך טיפול.

 

Created by Yakobson A. Boris     Kimron Veterinary Institute, Rabies Department

 

 

Last Update April, 2007